HASAN AŞKIN

 

Telefon

Faks

E mail

Adres

: +90 (342) 360 12 00 ( Dahili 3556)

: +90 (342) 361 03 87

: hasanaskin@gantep.edu.tr

: 15 Temmuz Mah. Üniversite Bulvarı No: 316 Şehitkamil / Gaziantep