PROGRAMIN AMACI

 

Bölümümüz, Üniversitemiz ve Meslek Yüksek okulumuzun vizyon ve misyonunun gereği olarak, bölgemiz ve ülkemiz genelindeki Finans kuruluşları ve Bankaların ve ticari işletmelerin ve kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin bu alanında ihtiyaç duydukları, donanımlı, bilgili, becerili, eğitimli ve nitelikli kalifiye ara insan gücü'nü yetiştirmek amacıyla çalışmaktadır.

 

KAZANILAN DERECE

 

Programı tüm gereksinizlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası alanında Önlisan Diploması" derecesi alırlar.

 

DERECE SEVİYESİ

 

Önlisans

 

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

 

Ticaret Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması ile, programa kayıt yaptırmak isteyen Ticaret Meslek Lisesi mezunları ÖSYM'nin belirlediği kriterler çerçevesinde sınavsız geçişten yararlanarak kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilirler. Kontenjanın sınavsız geçiş yoluyla tamamlanmaması durumunda YGS sınav sonuçlarına göre programa yerleştirme yine ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir

 

ÖNCEKİ ÖGRENMENİN TAMAMLANMASI

 

Programa kayıt yaptıran bir öğrencinin daha önceden başka bir Meslek Yüksekokulunda okuyarak aldığı dersler varsa, bu derslerden kredileri, AKTS kredileri ve içerikleri uygun olanlar üniversitemizin ve YÖK'ün ilgili yönetmeliklerinde belirtilen kriterlere göre kabul edilerek öğrenci bu derslerden muaf sayılır.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

 

Toplamda en fazla 100 saat ders alarak tümünü başaran ve bu şekilde 120 AKTS kredisini tamamlayan, bu 120 AKTS'nin 30 AKTS'sini seçmeli derslerden tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

PROGRAM PROFİLİ

 

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Menkul Kıymetler programı, yatırım danışmanı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, YÖK'ün ve üniversitenin belirlemiş olduğu zorunlu ve seçmeli derslerin yanısıra, mesleğe yönelik zorunlu ve mesleki dersler ile seçmeli derslerden oluşmaktadır.

 

Zorunlu dersler, YÖK veya üniversite tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

 

Mesleki dersler, mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Mesleki dersler, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır. Seçilen meslek derslerinin, süresi, içeriği, ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu, ders bilgi formları, modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır.

 

Seçmeli dersler, öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilen mesleki ve sosyal içerikli derslerden oluşur.

 

Programda uygulanacak meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar,  eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri dikkate alınır. Derslerin içerik ve süreleri, yeterlik tablosu, ders bilgi formları, modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanır.

 

Programdaki ders bilgi formları ve modül bilgi formları eğitim-öğretim planlamasında rehber niteliğinde olup, mevcut koşullara göre hazırlanmıştır.  İş hayatında ve teknolojide yaşanan gelişmelerin programlara sürekli yansıtılması için gerektiğinde yeterlik kazandırmaya yönelik olan ders bilgi formları ve modül bilgi formlarında güncellemeler yapılır.

 

Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı olan iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları,  Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazanmış olur. Ayrıca;

 

1-Sermaye Piyasası Alanında gerekli teorik bilgi ve araçları güncel hayatta kullanabilme becerisi

 

2-Sermaye Piyasası alanında ulusal ve uluslararası konularda analitik düşünme ve problem çözme becerisi

 

3-Sermaye Piyasası alanında küresel gelişmeleri ve sorunları takip edebilme ve güncel ekonomik göstergeler hakkında yorumlar yapmak

 

4-Sermaye Piyasası alanında kendine özgü bakış açısına sahip olma ve stratejik kararlar alabilme ve uygulayabilme becerisi

 

5-Sermaye Piyasası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilmek

 

6- Sermaye Piyasası alanında mevcut finansal ürünleri daha etkin kullanma ve sektöre yeni finansal ürünler kazandırma becerisi

 

7- Sermaye Piyasası sektörünü etkileyen diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

 

8- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi

 

9- Sermaye Piyasası ile ilgili mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olma yetisi

 

10- Mesleği ile ilgili mevzuatı takip edip gerektiğinde bunlardan faydalanır.

 


İSTİHDAM OLANAKLARI

 

Bu programdan mezun olanlar, Bankacılık ve Finans sektöründe hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

 

 

ÜST DERECE PROGAMLARINA GEÇİŞ

 

Ön lisans derecesine sahip mezunlar, Dikey Geçiş Sınavıyla, YÖK'ün belirlediği kriterlere göre lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programi basariyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karsiligi) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 agirlikli not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

 

 

 

EĞİTİM ŞEKLİ

Tam Zamanli