Öğr.Gör.Erkan ÖZDEMİR

TDP Koordinatörü 

erkanozdemir@gantep.edu.tr

Dahili Numara : 3588

 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, bir katılımcı demokrasi programı olmakla birlikte, bireylerin topluma karşı sorumluluklarını fark etmelerini, anlamalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için tasarlanan projelerdir. Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile bireyler, katılımcı demokrasi programının bir parçası olurken, katılımcı demokrasiyi öğrenir ve uygularlar. Bunu yaparken farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparlar. Böylece toplumda çözüm üreten farkındalık projeleri yoluyla kurumlar arası işbirlikleri de geliştirilir. Bireyler ayrıca, Toplumsal Duyarlılık Projelerini uygularken kendi insiyatiflerini alırlar ve projeleri takım çalışması esasıyla yürütürler.

 

TDP OFİSİ

TDP Koordinatörlüğü