Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKARDENİZ 

UTAK Koordinatörü

erhanakardeniz@gantep.edu.tr

Dahili Numara : 1775

 

Öğr.Gör. Şehnaz YILMAZ

UTAK Koordinatörü

uzun@gantep.edu.tr

Dahili Numara : 3570

Uygulama Takip Kurulu (UTAK)