PROGRAMIN GENEL BİLGİLERİ

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Büro yönetimi ve sekreterlik alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir.

 

AMAÇ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi Programi; tüm kamu kurum ve kuruluslari ile özel sektör isletmelerinin yönetim alanina yönetici asistani yetistirmeyi hedeflemektedir. Sanayi ve ticari gelismelerin yasandigi, gerek kamu gerekse özel isletmelerin arttigi bir ortamda yöneticilerin büro islerini asiste edebilecek bilgi ve beceriye sahip, degisen ve gelisen is dünyasi kosullarina uyum saglayabilecek kisiler yetistirmeyi planlamaktadir. Bu hedef dogrultusunda; yönetim fonksiyonlarina göre büro hizmetini yerine getirebilecek, yöneticinin çalismalarina ve kurum içi isleyise etkin bir katki saglayabilecek uzman is gücü için gerekli egitim ve ögrenim vermeyi amaçlamaktadir. 
Dört dönemlik bir egitim programini kapsayan program, giderek artan egitimli büro elemani seklindeki isgücü ihtiyacini karsilamaya yöneliktir. Bu süreçte mesleki gelisimlerine yönelik egitim verilmektedir.

 

KAZANILAN DERECE

120 AKTS kredilik program basarili bir sekilde tamamlanip, program yeterlilikleri saglandiginda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECE SEVİYESİ

Önlisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarina sinavsiz geçis uygulamasi ile, programa kayit yaptirmak isteyen Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunlari ÖSYM’nin belirledigi kriterler çerçevesinde sinavsiz geçisten yararlanarak kontenjan dahilinde kayit yaptirabilirler. Kontenjanin sinavsiz geçis yoluyla tamamlanan-mamasi durumunda YGS sinav sonuçlarina göre programa yerlestirme yine ÖSYM tarafindan gerçeklestirilmektedir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Programa kayit yaptiran bir ögrencinin daha önceden baska bir Meslek Yüksekokulunda okuyarak aldigi dersler varsa, bu derslerden kredileri, AKTS kredileri ve içerikleri uygun olanlar üniversitemizin ve YÖK’ün ilgili yönetmeliklerinde belirtilen kriterlere göre kabul edilerek ögrenci bu derslerden muaf sayilir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Toplamda en fazla 100 saat ders alarak tümünü basaran ve bu sekilde 120 AKTS kredisini tamamlayan, bu 120 AKTS’nin 30 AKTS’sini seçmeli derslerden tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 agirlikli not ortalamasini saglayan ögrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanirlar.

 

PROGRAM PROFİLİ

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandirmayi amaçlayan bir ön lisans programidir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi programi, yönetici asistani -yardimcisiyetistirmek amaciyla bir egitim plani yürütmektedir. Program, YÖK’ün ve üniversitenin belirlemis oldugu zorunlu ve seçmeli derslerin yanisira, meslege yönelik zorunlu vemesleki dersler ile seçmeli derslerden olusmaktadir. 
Zorunlu dersler, YÖK veya üniversite tarafindan belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandirmayi hedefleyen derslerdir. 
Mesleki dersler, meslege iliskin yeterlikleri kazandirmaya yönelik derslerdir. Mesleki dersler, yeterlik tablosuna göre egitim kurumlarinca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planindan seçilerek uygulanir. Seçilen meslek derslerinin, süresi, içerigi, ölçme-degerlendirme ve ögretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu, ders bilgi formlari, modül bilgi formlari ve islem analizlerindeki açiklamalar esas alinir. 
Seçmeli dersler, ögrencinin bireysel gelisimi ve yasam kalitesinin artirilmasi, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, egitim kurumunun kosullari ve ögrencinin istihdamina katkida bulunacak ilave yeterliklerin kazanilmasi, disiplinler arasi çalismalar vb. durumlar dikkate alinarak, ilgili program ya da diger programlardaki derslerden seçilen mesleki ve sosyal içerikli derslerden olusur. 
Programda uygulanacak meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, egitim kurumunun kosullari ve ögrenci yönelimleri dikkate alinir. Derslerin içerik ve süreleri, yeterlik tablosu, ders bilgi formlari, modül bilgi formlari ve islem analizlerindeki açiklamalar dogrultusunda planlanir. 
Programdaki ders bilgi formlari ve modül bilgi formlari egitim-ögretim planlamasinda rehber niteliginde olup, mevcut kosullara göre hazirlanmistir. Is hayatinda ve teknolojide yasanan gelismelerin programlara sürekli yansitilmasi için gerektiginde yeterlik kazandirmaya yönelik olan ders bilgi formlari ve modül bilgi formlarinda güncellemeler yapilir. 
Ögrencinin ilgili sektörde yapacagi pratik ve uygulamali olan is yerlerindeki egitimi, Yüksekögretim Kurulunun belirledigi esas ve usuller çerçevesinde yapilir.

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 

1

Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilmek,

2

Mesleki yazışmalar yapmak,

3

Dosyalama Arşivleme yapmak,

4

Protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamak

5

Teknolojik cihazları kullanmak

6

Ekonomiyi tanımak, muhasebe ve finans işlemlerini yapmak,

7

Hukuk kavramlarını tanımak, temel hakları bilmek,

8

Toplantı gündemi oluşturmak ve toplantı yönetimi yapmak

9

Etkili ve Güzel Konuşmak

10

Elektronik sunumlar hazırlamak ve bir topluluk önünde sunmak

11

Mesleki etik değerlere uygun davranmak

12

Zamanı verimli ve etkili kullanmak

13

Sözlü ve yazılı iletişimi sürdürebilecek kadar mesleki yabancı dil becerisine sahip olmak

14

Kişisel imaj yönetimi ve Halkla ilişkiler faaliyeti yapmak

15

Ofis programlarını etkin kullanmak

16

Kriz ve stres yönetimi yapmak, hızlı ve doğru kararlar verebilmek

17

Çalıştığı işletmenin organizasyon yapısını, yetki ve sorumluluklarını bilir,

18

Temel bilimsel araştırma kavramlarını tanımak ve temel istatiksel işlemleri yapmak

19

Genel işletmecilik kavramlarını bilmek, kamu ve özel kesim yapısı ilişkilerini bilmek

20

Ergonomik büro düzenlemeleri iş planları yapmak

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi Programi mezunlarinin is imkanlari oldukça genis olup, tüm özel sektör isletmelerinde ve kamu kurumlarinda, üniversitelerde, hukuk bürolarinda, vakiflarda, derneklerde kisaca bürosu olan her tür isletmelerde istihdam imkanlari mevcuttur. Büro Yöneticisi, Ofis Hizmetleri Uzmani, Üst Yönetim Asistani, Yönetici Asistani olarak görev yaparlar.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Önlisans derecesine sahip mezunlar, Dikey Geçis Sinaviyla, YÖK’ün belirledigi kriterlere göre lisans programlarina geçis yapabilirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Önlisans diplomasi verilebilmesi için; ögrencinin kayitli oldugu bölümün önlisans programini, programda belirtilen tüm derslerin her birinden en az (DD) ve/veya (S) notu alarak tamamlamis olmasi, Toplamda 120 AKTS’yi tamamlamis ve bunlardan 30 AKTS’nin seçmeli olmasi ve genel not ortalamasinin 2.00 veya üstünde bulunmasi gerekir.

 

EĞİTİM ŞEKLİ

Tam Zamanlı