AMAÇ

Üniversitemiz ve Meslek Yüksek okulumuzun vizyon ve misyonunun geregi olarak, bölgemiz ve ülkemiz genelindeki Bankalarin ve finans kuruluslarinin, isletmelerin ve kamu kurumlarinin ve yerel yönetimlerin bu alaninda ihtiyaç duyduklari, donanimli, bilgili, becerili, egitimli ve nitelikli kalifiye ara insan gücü’nü yetistirmektir. Yaklasim tarzimiz mezun olan ögrencilerin çalisma yasamina is tecrübesine sahip olmadan dahi adapte olmalarini saglamaktir. Bu nedenle programlarda uygulama derslerine agirlik verilmistir. Bankacilik ve Sigortacilik Bölümü titizlikle belirledigi ders ve uygulama programlari ile Sermaye Piyasasi Kurumunun (SPK), bankalarin, sigorta sirketlerinin açtigi sinavlara hazirlama amacini da gütmektedir. Bilindigi gibi, SPK kararlarina göre Eylül 2009’dan itibaren bankacilik, sermaye piyasasi ve sigortacilik alanlarinda çalisabilmek için 4 yillik yüksek ögretim lisans sahibi olmak ve SPK uzmanlik sinavlarini basarmak gerekmektedir.

 

 

PROGRAMIN MİSYONU

 

Üniversite-Sanayi işbirliği içerisinde sanayinin istediği ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan nitelikte eleman yetiştirmek, mesleki eğitimde sürekli değişim ve gelişim anlayışımızla öğrencilerin ve toplumun beklentilerini karşılamak, Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmış, çağdaş, demokratik, laik ve yaratıcı öğrenciler yetiştirerek çağdaş Türkiye'nin oluşumunda pay sahibi olmanın onurunu yaşamaktır.

 

 

PROGRAMIN VİZYONU

 

Bilim ve teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi, beklentilere yanıt verebilen, kendini sürekli yenileyen, araştıran kuşakların yetiştiği, eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeli kurumun en temel zenginliği ve kaynağı olarak gören, Türkiye'de ve Dünya'da lider bir eğitim kurumu olmaktır.

 

 

KAZANILAN DERECE

Ögrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programi basarili bir sekilde tamamlayip, program yeterlilikleri ni sagladiginda, Ön Lisans derecesine sahip olur.

 

 

DERECE SEVİYESİ

Ön lisans

 

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adaylar, Anadolu Ticaret Lisesi ve/veya Ticaret Lisesi mezunu olmasi halinde, sinavsiz geçisle ÖSYM tarafindan yerlestirilir. Diger liselerden mezun olanlar, kontenjan dolmamissa ÖSYM sinavi sonuçlarina göre kayit yaptirabilirler.

 

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

“Yüksekögretim Kurumlarinda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasinda Geçis, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararasi Kredi Transferi Yapilmasi Esaslarina Iliskin Yönetmelik” hükümleri uygulanir.

 

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Bankacilik ve Sigortacilik Programindan ön lisans derecesi elde edebilmek için, ögrencinin programda almasi gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karsiligi) tümünü basariyla tamamlamasi ve genel agirlikli not ortalamasinin 4.00 üzerinden en az 2.00 olmasi gerekir.

 

 

PROGRAM PROFİLİ

Programin amaci, ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacilik ve sigortacilik sektörlerinde çalisacak, nitelikli “Meslek Elemani” yetistirmektir. 
Bankacilik ve Sigortacilik programi, ön lisans düzeyinde, iki yil süreli, teorik ve isyeri uygulamasina dayali pratik egitim vermektedir. Egitim dili Türkçedir. Programa 30 ögrenci alinmaktadir. Ögrencilerimiz ikinci sinifta haftanin en az iki günü, banka ve sigorta isletmelerinde “Isyeri Egitimine” gidebilmektedirler.

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 

1

Dış Ticaret , gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar; Dış ticaret toeorileri ; Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ; Dış ticarette ödeme şekilleri;Gümrükleme; Kambiyo mevzuatını bilir

2

Hukuki sorumluluklarını yerine getirir hukukun temel kavramları hukuku sistemi hak tanım ve türlerini ,kişileri ve aile hukuku sistemini tanır.

3

Sigortacılıkta temel kavramlar ve temel prensipler;Türkiye de ve Dünyada sigortanın tarihi gelişimi ve bunu etkileyen faktörler ;Sigorta sözleşmesi ve tarafları; sigorta aracıları;Sigorta süreci; sigorta teklifi yapmayı bilir

4

Banka ve sigorta Muhasebesinin temel kavramlarını öğrenir ve muhasebe kayıtlarını yapar

5

Ekonomiyle ilgili temel kavramlar ve ekonomik sistemler ;fiyat tüketim ve üretim teorileri piyasa çeşitleri ve firma dengesi ;faktör fiyatları ve genel denge analizlerini yapabilir.

6

Kaza sigortaları ; Yangın sigortaları; Nakliyat sigortaları; Mühendislik sigortaları; Sigorta türlerine göre Poliçe uygulamalarını bilir

7

Sigortacılık türlerinde hasar ihbarı;İlgili branşların şartlarına göre hasar ekspertiz tayini ve işlemleri; Hasar halinde sigortalının yapması gereken işlemler ; Hasar Tazminatının ödenmesi ve uygulamaları bilir.

8

Borsanın tarihi gelişimi ve işlevleri;sermaye piyasası mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurumları; Sermaye piyasası faaliyetleri ,Sermaye Piyasası araçları; Menkul Kıymetler Piyasasının İşleyişi; Menkul Kıymetlere yatırımı bilir

9

Bankacılıkta temel kavramlar ve prensipler; Türkiye de ve dünyada bankanın tarihsel gelişimi ve bunu etkileyen faktörler bankaların çeşitleri ve kuruluları; Bankacılıkta şube ve organizasyon yapıları ; Kamu ve özel bankalar ve Merkez bankasının yapısıni bilir

10

Bankacılıkta Temel kredi bilgileri; Kredi çeşitleri,İthalat ihracat kredileri Yabancı paralı krediler Kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve tahsisi ;Teminat mektubu verilmesi; Yabancı Para İşlemleri ; Döviz Hesapları Takas İşlemleri Sigorta işlemlerini bilir

11

Temel Kavramlar ve Muhasebe sistemi ;Bilanço Hesapları ;Gelir Tablosu hesaplarını bilir

12

Milli gelir ve istihdam para politikaları ; Dış ticaret Ekonomik büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve gelir dağılımını bilir

13

Türkiye de bankalarla ilgili mevzuat ,Mevduat ile ilgili tanım,kavram,yükümlülükler ve mevduat hesaplarının açılması ve mevduat sertifikaları çekli işlemler senetler iskonto ve iştirası Havale ve EFT işlemleri.Kiralık kasalar ile ilgili işlemler sermaye piyasası işlemleri Hisse senedi alım ve satımı ,hazine bonoları ,yatırım fonları Kredi kartları ;ATM makinaları ;Telefon Bankacılığı ,otomatik ödemeyi bilir x

14

Ticari kazancı hesaplamak ,zirai kazancı hesaplamak ,muhtasar beyanname düzenlemek, KDV beyannamesini düzenlemek .Gayrimenkul ve menkul sermaye iradlarını hesaplamak. Diğer kazanç ve iradları hesaplamak Yıllık gelir kurumlar ve KDV beyannamelerini düzenlemek Diğer vergi ve beyannameleri düzenlemk hakkında bilgisi ve yeterliliği vardır

15

Kredinin muhasebeleştirilmesi ;Yabancı para işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ;Reeskont işlemleri;Yeniden Degerleem işlemleri ;Merkez bankası ile ilgili işlemler;Dönem sonu Bilanço gelir tablosu ve diğer mali tabloların düzenlenmesini bilir

16

Mali analiz hakkında genel bilgiler ; Bilanço gelir tablosu;Ek mali tablolar ;Karşılaştırmalı mali analiz ;Oran analizi ;Yüzde methodunu bilir

17

Müşteri Profili; Müşteri kaynakları ;İletişim; Satış ve satış sonrası hizmet ;Hizmetleri sunan personelde bulunması gereken özellikler ve müşteriyi kazanma yöntemleri ; Müşteri davranışları

18

Hayat sigortası poliçeleri bilir.

19

Ticaret işletme Hukuku ; Şirketler hukuku;Kıymetli evrak hukukunu bilir

20

Kalite ve kalite yönetimin tarihi ve gelişim süreci; Toplam kalite yönetimin temel kavramları ve yaklaşımları; Toplam kalite yönetiminin araç ve teknikleri ; Toplam kalite Yönetiminin Türkiye Uygulamasıni bilir

 

 

 

 

BU PROGRAMIN SONUNDA;

 

Öğrencilerimiz; Bankacılık ve Sigortacılık  konularını kapsayan, mesleki derslerin yanında piyasada ihtiyaç duyacağı branşı ile ilgili diğer dersleri de teorik ve uygulamalı bir şekilde alarak hayata hazırlanmaktadır.

 

Öğrencilerimiz; bankacılık ve finans sektöründe ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmektedir. iş ortamının içinde bulunması, piyasayı ve mesleğini daha iyi tanıması için 2. sınıf öğrencileri yaz dönemlerinde 30 işgünü zorunlu stajı  öncelikle banka ve finans kuruluşlarında ayrıca muhasebe bürolarında veya uygun işyerleri veya kamuda yapmaktadır.

 

Mezunlarımız, bankacılık ve finans sektöründe,  kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmektedir.  Değişik sektörlerde faaliyet gösteren özel işletmelerin muhasebe, finans satın alma, satış ve personel bölümlerinde görev alabilmektedirler. Mezun olduktan sonra yasal prosedürleri tamamlayanlar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yapabilmektedirler.

 

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, Açık Öğretim Fakültesinin belli bölümlerinin 3. sınıflarına doğrudan ve sınavsız olarak geçebilmektedir. Ayrıca  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey geçiş sınavında yeterli puanı alanlar çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçebilmektedir.

 
 
 

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

İki yillik ön lisans ögretimini basari ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçis Sinavina (DGS) girip basarili olurlarsa, kendi alanlarina uygun, dört yillik lisans programlarina kayit yaptirabilirler. Ayrica, sinavsiz olarak Açik Ögretim Fakültesi’nin üçüncü sinifina kayit yaptirarak, ögrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.

 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programi basariyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karsiligi) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 agirlikli not ortalamasini basariyla tamamlamak gerekmektedir.

 

 

EĞİTİM ŞEKLİ

Tam Zamanli