Üniversite Rektörlüğü tarafından Yüksekokulumuz, Yüksek Öğretim Kalite Güvence Yönetmeliği gereğince Üniversitelerin her yıl Kurum İçi Değerlendirme Raporu çalışmalarında yer aldı.

 

Üniversitemiz 2019 yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu hazırlıkları kapsamında 17.01.2020 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Kalite Komisyonu olarak toplantı yapılmış ve Kalite Komisyonundan oluşan alt komisyonlar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu komisyonda Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Emine KOBAN, Tıp Fakültesi Dekan Yrd. Prof.Dr. Can DEMİREL, Turizm ve Otelcilik MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç.Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU, Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. Dr.Öğr.Üyesi Melike ÖZYURT, İletişim Fakültesi Dekan Yrd. Doç.Dr. Emine ŞAHİN ile Yüksekokulumuzdan Kalite Komisyon üyesi olan Müdür Yrd. Öğr.Gör. Gaye AYRANCIOĞLU, eğitim-öğretim alt komisyonuna seçilmiştir. Bu bağlamda, 2019 yılı Kalite İç Değerlendirme Raporu hazırlıkları için yapılan çalışmalar, SBMYO Kalite Birim Temsilcimiz Müdür Yrd. Öğr.Gör. Aykut DİREZİNCİ’yle birlikte yürütülmüştür.

 

Rektörlüğümüz tarafından oluşturulan Komisyon, Kalite İç Değerlendirme Raporu’nun B bölümü olan “Eğitim-Öğretim” konusu üzerinde çalışmalar yapmış olup Komisyon, raporu 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlamıştır.