• 0 342 361 03 84 / 0 342 317 17 71

Hedef-1 Üniversite dışından öğretim elemanlarıyla yürütülmeye çalışılan dersler için yeterli öğretim elemanı almak.

Hedef-2 Teknisyeni olmayan Bilgisayar ve Model Ofis için bir teknisyen almak.

Hedef-3 İş analizi çalışmaları yapmak.

Hedef-4 Öğrencilerin programlara olan ilgilerini artırmak ve boş zamanlarını yüksekokul içerisinde değerlendirebilmeleri için sosyal alanlar oluşturmak.

Hedef-5 Yüksekokul bünyesinde daha güçlü teknolojik hizmet sağlamak.

Hedef-6 Sınavsız geçiş uygulamasına devam edilecekse sistemin mesleki ve teknik orta öğretim okul ve kurumlarında hâlihazırda okuyan öğrencilere,  mezunlara ve ailelere tanıtılmasında büyük yarar vardır. 

Hedef-7 Kalite Güvence ve Standartlarının okulumuzda uygulanabilirliğini araştırmak.

Hedef-8 Öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması.

Hedef-9 Teknolojik alt yapı geliştirilerek gereken derslerin akıllı tahta, projeksiyon, slayt ve bilgisayar ortamında daha verimli anlatılmasını sağlamak.

Hedef-10 Programların ders içeriklerine uygun sınıflar oluşturmak. Bazı dersler için eğitime destek olacak şekilde uzaktan eğitim (internet ortamı gibi) yöntemlerini kullanmak. 

Hedef-11 Öğrencilerin katılımlarının sağlanacağı sosyal - kültürel etkinlikler, toplantılar, törenler düzenlemek, öğrencilerin motivasyonunu artırıp, eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek.

Hedef-12 Öğrencilere sosyal alanlar (cep sineması, tiyatro salonu, okuma salonu, çay salonu gibi) oluşturmak.

Hedef-13  Bina tadilat ve onarımlarının yapılması.

Hedef-14 Mevcut pimapen ile yapılan ambar ve arşivin yetersiz olması nedeniyle ambar ve arşiv odası düzenlenmesi.

Hedef-15 Sınıf, laboratuvar, öğretim elemanları ve idari personelin çalışma konforunun iyileştirilmesi (zemin, tefrişat, mobilya, boya)

Hedef-16 Yüksekokulumuzun güvenlik sistemini güçlendirmek.

Hedef-17 Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılarak bildiri sunmak.

Hedef-18 Meslek yüksekokulumuz programlarının gelişimine katkı sağlayacak ulusal konferanslar düzenlemek için araştırma içerisinde bulunmak.

Hedef-19 Öğretim elemanlarının konuları ile ilgili yapacakları bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi düşünülmektedir.

Hedef-20 Okulumuz öğretim elemanlarının son gelişmelerle ilgili bilimsel seminer ve konferanslar vermesi sağlanacak.

Hedef-21 Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin branşları ile ilgili Üniversitemiz ve il bazında düzenlenen seminer, konferans gibi etkinliklere katılımlarını sağlamak.

Hedef 22 sınıf temsilcileri, öğrenciler ve öğretim elemanları ile her yarıyıl en az bir toplantı düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Hedef-23 Sanayi ve Ticaret Odaları ve işletmeler ile işbirliği imkânlarının araştırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Hedef-24 Ticari işletme ve tesislere teknik geziler düzenlenerek öğrenci-işyeri etkileşimi ve okulumuzun tanıtımı sağlanacak.

Hedef-25 Okulumuzun alt yapısı geliştirilebilirse, Ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları dikkate alınarak yeni seçmeli dersler veya programlar açılması hedeflenmektedir.

Hedef-26 Öğrencisi olmayan programlarımıza öğrenci almaya başlamak.