Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 12/09/2013 Tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu Kararınca 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca kurulmuş olup şu anda 7 (yedi) Bölüm ve 10 (on) Programda eğitime devam etmektedir.  Her Bölümün bir Bölüm Başkanı bulunmaktadır.  Bölüm Başkanlıklarına bağlı toplam 10 adet Program bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu organları, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Yüksekokul Müdürüne bağlı iki adet yardımcısı bulunmaktadır. Yüksekokul Sekreterliği ve kendisine bağlı idari servisleri vardır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerle yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranan nitelikte ve çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli aranan elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, çocuk gelişimine önem veren, sanayi, işletme ve kamu kesimi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan bir eğitim kurumu vizyonu ile yola çıkmıştır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, edindikleri bilgileri bir plan dâhilinde muhasebecilere, bankacılara, dış ticaret bölümlerine, kreş/anaokullarına, pazarlama bölümlerine, işletmelere personel/asistan/sekreter aktarabilecektir. Özellikle, dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren işletmelerin ve kamunun ihtiyaç duyduğu "aranan eleman" ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile deneyimleriyle donanımlı bir şekilde yetişen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, işletmeler ve kamu alanlarında uygulayıcı statüde görev yapacaklardır.

 

Genel Bilgiler