• 0 342 361 03 84 / 0 342 317 17 71

Gaziantep Meslek Yüksekokulu'nun 04.07.2013 tarih ve 52978344/400-377 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemize bağlı Gaziantep Meslek Yüksekokulu 20 bölüm ve 30 program ile 5000'e ulaşan öğrenci sayısı ve geniş bir alana yayılan fiziki yapısıyla çok büyümüş ve hantal bir yapıya ulaşmıştır. Bu durumun eğitim ve öğretim faaliyetlerini ve öğrencilerimize kaliteli bir hizmet sunumunu ciddi bir şekilde engellediği tespitinden hareketle, kaliteli eğitim ve standartlara uygun bir hizmet sunumu için Gaziantep Meslek Yüksekokulu'nun "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu" ve "Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu" şeklinde Üniversite Senatosu'nun 30.07.2013 tarih ve 17 nolu toplantısında iki farklı yüksekokula ayrılmıştır.

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Gaziantep Meslek Yüksekokulu'nun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması konusundaki teklifi 12.09.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişiklik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.

 

Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerle yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranan nitelikte ve çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli ara teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, çocuk gelişimine önem veren, sanayi, işletme ve kamu kesimi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan bir eğitim kurumu vizyonu ile yola çıkan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, edindiği bilgileri bir plan dahilinde akademik disiplin altında işletme ve muhasebecilere, bankacılara, dış ticaretçilere aktarabilecektir. Özellikle, dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren İşletmelerin ve Kamunun ihtiyaç duyduğu "aranan eleman" ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı bir şekilde yetişen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  öğrencilerimiz, İşletmeler ve Kamu alanlarında uygulayıcı statüde görev yapacaklardır.

 

BİRİM ADI

BÖLÜM ADI

PROGRAM ADI

AÇILIŞ TARİHİ

   ÖĞRENCİ ALINIŞ TARİHİ  

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

(15.10.2017)

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi

1980

1980-1981

İşletme Yönetimi (İÖ)

08.02.2000

2000-2001

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

24.09.1996

1997-1998

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (İÖ)

1998

1998

Çağrı Hizmetleri Programı 2016 2017

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Pazarlama

21.05.2009

2009-2010

Dış Ticaret Bölümü

Dış Ticaret Programı

02.02.2007

2007-2008

Dış Ticaret Programı (İÖ)

21.05.2009

2009-2010

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

22.02.2000

2000-2001

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

21.05.2009

2009-2010

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

1980

1980-1981

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

16.02.1999

1999-2000

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı METEB Kapsamında açılmıştır.

2003

2003-2004