GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI PROGRAMI
DERS KATALOĞU
I.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S  ( T-U ) K AKTS
TURK101 Türk Dili-I Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ101 İngilizce-I Z ( 2-0 ) 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Z ( 1-0 ) 1 1
GOS XXX Ortak Seçmeli S ( 1-1 ) 0 1
SBOZ101 Muhasebe-I Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ111 Davranış Bilimleri Z ( 2-0 ) 2 2
SBMK161 Sermaye ve Para Piyasaları Z ( 3-0 ) 3 4
  TOPLAM   (20+7) = 27 30
         
I.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S  ( T-U ) K AKTS
TURK102 Türk Dili-II Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ102 İngilizce-II Z ( 2-0 ) 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Z ( 1-2 ) 2 2
GME100 Genel ve Mesleki Etik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ108 Ticari Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ114 İstatistik Z ( 2-0 ) 2 2
SBMK112 Sermaye Piyasası Mevzuatı Z ( 3-0 ) 3 4
SBMK122 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Z ( 4-0 ) 4 4
  TOPLAM   (20+9) = 29 30
         
II.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S  ( T-U ) K AKTS
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z ( 2-0 ) 2 2
İNF297 Etkinliklere Katılım Z ( 0-2 ) 1 1
SBMK211 Borsa İşlemleri-I Z ( 2-1 ) 3 3
SBMK231 Şirketler Muhasebesi Z ( 2-0 ) 2 2
SBMK241 Hazine ve Borç Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
SBMK251 Finansal Yönetim Z ( 3-0 ) 3 4
SBMK261 Türk Vergi Sistemi Z ( 2-0 ) 2 2
  Zorunlu Dersler   (12+2) = 14 16
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 31
         
II.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S  ( T-U ) K AKTS
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z ( 2-0 ) 2 2
MUP200 Mesleki Uygulama Projesi S - 1
SBMK212 Portföy Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
SBMK222 Borsa İşlemleri-II Z ( 2-1 ) 3 3
SBMK232 Mali Tablolar Analizi Z ( 3-0 ) 3 3
SBMK242 Risk Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 3
SBMK252 Emlak Değerlemesi Z ( 2-0 ) 2 2
  Zorunlu Dersler   (12+2) = 14 16
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 31
         
         
SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S  ( T-U ) K AKTS
SBMK271 Uluslararası İktisat S ( 2-0 ) 2 3
SBMK273 Türkiye Ekonomisi S ( 2-0 ) 2 3
SBMK275 Müşteri İlişkileri Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBMK277 Çalışma Psikolojisi S ( 2-0 ) 2 3
SBMK279 Finansal Hizmet Pazarlaması S ( 2-0 ) 2 3
SBMK281 Mesleki Yabancı Dil-I S ( 2-0 ) 2 3
SBMK283 Menkul Kıymet Yatırımları S ( 2-0 ) 2 3
SBMK285 Entegrasyon ve Avrupa Birliği S ( 2-0 ) 2 3
SBMK287 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri S ( 2-0 ) 2 3
SBMK272 Uluslararası Finansman Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBMK274 Sermaye Piyasası Hukuku S ( 2-0 ) 2 3
SBMK276 Uluslararası Bankacılık S ( 2-0 ) 2 3
SBMK278 Yatırım Psikolojisi S ( 2-0 ) 2 3
SBMK280 Mesleki Yabancı Dil-II S ( 2-0 ) 2 3
SBMK282 Teknik Analiz S ( 2-0 ) 2 3
SBMK284 Sermaye Piyasasına Bağlı Dış Denetim S ( 2-0 ) 2 3
SBMK286 Kalite Güvence Standartları S ( 2-0 ) 2 3
SBMK288 Kıymetlli Evrak Hukuku S ( 2-0 ) 2 3
SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim S - 1
         
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
GOS112 Temel Spor Uygulamaları S ( 1-1 ) 0 1
GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor S ( 1-1 ) 0 1
GOS121 Plastik Sanatlar S ( 1-1 ) 0 1
GOS122 Sanat Tarihi S ( 1-1 ) 0 1
GOS123 Müzik S ( 1-1 ) 0 1
GOS124 Türk Halk Oyunları S ( 1-1 ) 0 1
ETİK Mesleki Etik S ( 1-1 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOZ101 Muhasebe-I Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ102 Muhasebe-II Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ108 Ticari Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ111 Davranış Bilimleri Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ114 İstatistik Z ( 2-0 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOS201 Çevre Koruma S ( 1-1 ) 2 3
SBOS202 İlk Yardım S ( 1-1 ) 2 3
SBOS203 Osmanlıca  S ( 1-1 ) 2 3
SBOS204 İnsan ve Toplum S ( 1-1 ) 2 3
SBOS205 İş Sağlığı ve Güvenliği S ( 1-1 ) 2 3
SBOS206 Girişimcilik S ( 4-0 ) 4 6
SBOS207 Girişimcilik-I S ( 2-0 ) 2 3
SBOS208 Girişimcilik-II S ( 2-0 ) 2 3