GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO  HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI
DERS KATALOĞU
I.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK101 Türk Dili-I Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ101 İnglizce-I Z ( 2-0 ) 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Z ( 1-0 ) 1 1
GOSXXX Ortak Seçmeli S ( 1-1 ) 0 1
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBÇH111 Çağrı Merkezi Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBÇH121 İletişim Z ( 3-0 ) 3 4
SBÇH131 Halkla İlişkiler Z ( 3-0 ) 3 3
SBÇH141 Klavye Teknikleri Z ( 3-1 ) 4 4
SBÇH151 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Z ( 2-0 ) 2 3
SBÇH161 Bilgi ve İletişim Teknolojileri-I Z ( 1-1 ) 2 3
  TOPLAM   (20+7) = 27 30
         
I.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK102 Türk Dili-II Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ102 İngilizce-II Z ( 2-0 ) 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Z ( 1-2 ) 2 2
GME100  Genel ve Mesleki Etik Z ( 2-0 ) 2 2
SBÇH112 Çağrı Merkezi Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBÇH122 Pazarlama Teknikleri Z ( 3-0 ) 3 3
SBÇH132 Sözlü İletişim Teknikleri Z ( 3-0 ) 3 4
SBÇH142 Hızlı Yazma Z ( 3-1 ) 4 4
SBÇH152 İkna Etme Teknikleri Z ( 3-0 ) 3 3
SBÇH162 Bilgi ve İletişim Teknolojileri-II Z ( 3-1 ) 4 4
  TOPLAM   (20+9) = 29 30
         
II.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z ( 2-0 ) 2 2
İNF297 Etkinliklere Katılım Z ( 0-2 ) 1 1
SBÇH211 Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri-I Z ( 1-1 ) 2 2
SBÇH221 Telefonla İletişim Teknikleri Z ( 2-1 ) 3 3
SBÇH231 Müşteri İlişkileri  Z ( 1-1 ) 2 2
SBÇH241 Çağrı Merkezi Uygulamaları-I Z ( 2-1 ) 3 3
SBÇH251 Mesleki Yabancı Dil-I Z ( 2-0 ) 2 2
  Zorunlu Dersler   (12+2) = 14 15
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 30
         
II.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z ( 2-0 ) 2 2
MUP200 Mesleki Uygulama Projesi S - 1
SBÇH212 Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri-II Z ( 1-1 ) 2 2
SBÇH222 Kriz ve Stres Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
SBÇH232 Zaman Yönetimi Z ( 3-0 ) 3 3
SBÇH242 Çağrı Merkezi Uygulamaları-II Z ( 2-1 ) 3 3
SBÇH252 Mesleki Yabancı Dil-II Z ( 2-0 ) 2 2
  Zorunlu Dersler   (12+2) = 14 16
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 31
         
         
SEÇMELİ DERSLER
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBÇH271 Büro Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH273 Ön Muhasebe S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH275 Bilgi Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH277 İstatistik S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH279 Teknoloji Kullanımı S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH281 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH283 Örgütsel Davranış S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH272 Ticari Matematik S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH274 Sunu Teknikleri S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH276 Araştırma Yöntem ve Teknikleri S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH278 Kalite Yönetim Sistemleri S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH280 Kamu Özel Kesim Yapısı S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH282 İnsan Kaynakları Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBÇH284 Hızlı Okuma Teknikleri S ( 2-0 ) 2 3
         
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
GOS112 Temel Spor Uygulamaları S ( 1-1 ) 0 1
GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor S ( 1-1 ) 0 1
GOS121 Plastik Sanatlar S ( 1-1 ) 0 1
GOS122 Sanat Tarihi S ( 1-1 ) 0 1
GOS123 Müzik S ( 1-1 ) 0 1
GOS124 Türk Halk Oyunları S ( 1-1 ) 0 1
ETİK Mesleki Etik S ( 1-1 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOZ101 Muhasebe-I Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ102 Muhasebe-II Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ108 Ticari Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ111 Davranış Bilimleri Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ114 İstatistik Z ( 2-0 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOS201 Çevre Koruma S ( 1-1 ) 2 3
SBOS202 İlk Yardım S ( 1-1 ) 2 3
SBOS203 Osmanlıca  S ( 1-1 ) 2 3
SBOS204 İnsan ve Toplum S ( 1-1 ) 2 3
SBOS205 İş Sağlığı ve Güvenliği S ( 1-1 ) 2 3
SBOS206 Girişimcilik S ( 4-0 ) 4 6
SBOS207 Girişimcilik-I S ( 2-0 ) 2 3
SBOS208 Girişimcilik-II S ( 2-0 ) 2 3