GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI
DERS KATALOĞU
I.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK101 Türk Dili-I Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ101 İngilizce-I Z ( 2-0 ) 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Z ( 1-0 ) 1 1
GOS XXX Ortak Seçmeli S ( 1-1 ) 0 1
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBYA131 Yönetici Asistanlığı Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA161 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA171 İletişim Z ( 2-0 ) 2 2
SBYA181 Ofis Programları-I Z ( 1-1 ) 2 2
SBYA191 Klavye Eğitimi-I Z ( 2-1 ) 3 3
  TOPLAM   (20+7) = 27 30
         
I.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK102 Türk Dili-II Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ102 İngilizce-II Z ( 2-0 ) 2 2
GME100 Genel ve Mesleki Etik Z ( 2-0 ) 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Z ( 1-2 ) 2 2
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBYA132 Büro Yönetimi Z ( 3-0 ) 3 3
SBYA142 Örgütsel Davranış Z ( 2-0 ) 2 2
SBYA172 Toplantı Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
SBYA182 Ofis Programları-II Z ( 3-1 ) 4 4
SBYA192 Klavye Eğitimi-II Z ( 2-1 ) 3 3
  TOPLAM   (20+9) = 29 30
         
II.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S (T-U)K AKTS
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z ( 2-0 ) 2 2
İNF297 Etkinliklere Katılım Z ( 0-2 ) 1 1
SBYA211 Mesleki Yazışmalar Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA221 Zaman Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
SBYA231 Etkili ve Güzel Konuşma Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA241 Mesleki Yabancı Dil-I Z ( 3-1 ) 4 4
  Zorunlu Dersler   (10+2) = 12 15
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   22 30
         
II.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z ( 2-0 ) 2 2
MUP200 Mesleki Uygulama Projesi S - 1
SBYA212 Dosyalama ve Arşivleme Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA222 Hızlı Okuma Teknikleri Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA232 Sunu Teknikleri Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA242 Mesleki Yabancı Dil-II Z ( 3-1 ) 4 4
  Zorunlu Dersler   (10+2) = 12 16
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   22 31
         
         
SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBYA271 Sektör Uygulamaları-I S ( 2-0 ) 2 3
SBYA273 Ön Muhasebe S ( 2-0 ) 2 3
SBYA275 Bilgi Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBYA277 Teknoloji Kullanımı S ( 2-0 ) 2 3
SBYA279 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku S ( 2-0 ) 2 3
SBYA281 Kriz ve Stres Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBYA283 Hızlı Yazma Teknikleri-I S ( 2-0 ) 2 3
SBYA285 İnsan Kaynakları Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBYA287 İstatistik S ( 2-0 ) 2 3
SBYA272 Sektör Uygulamaları-II S ( 2-0 ) 2 3
SBYA274 Müşteri İlişkileri S ( 2-0 ) 2 3
SBYA276 Araştırma Yöntem ve Teknikleri S ( 2-0 ) 2 3
SBYA278 Kalite Yönetim Sistemleri S ( 2-0 ) 2 3
SBYA280 Kamu Özel Kesim Yapısı S ( 2-0 ) 2 3
SBYA282 Halkla İlişkiler S ( 2-0 ) 2 3
SBYA284 Hızlı Yazma Teknikleri-II S ( 2-0 ) 2 3
SBYA286 Ticari Matematik S ( 2-0 ) 2 3
SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim - - 1
         
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
GOS112 Temel Spor Uygulamaları S ( 1-1 ) 0 1
GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor S ( 1-1 ) 0 1
GOS121 Plastik Sanatlar S ( 1-1 ) 0 1
GOS122 Sanat Tarihi S ( 1-1 ) 0 1
GOS123 Müzik S ( 1-1 ) 0 1
GOS124 Türk Halk Oyunları S ( 1-1 ) 0 1
ETİK Mesleki Etik S ( 1-1 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOZ101 Muhasebe-I Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ102 Muhasebe-II Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ108 Ticari Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ111 Davranış Bilimleri Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ114 İstatistik Z ( 2-0 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOS201 Çevre Koruma S ( 1-1 ) 2 3
SBOS202 İlk Yardım S ( 1-1 ) 2 3
SBOS203 Osmanlıca  S ( 1-1 ) 2 3
SBOS204 İnsan ve Toplum S ( 1-1 ) 2 3
SBOS205 İş Sağlığı ve Güvenliği S ( 1-1 ) 2 3
SBOS206 Girişimcilik S ( 4-0 ) 4 6
SBOS207 Girişimcilik-I S ( 2-0 ) 2 3
SBOS208 Girişimcilik-II S ( 2-0 ) 2 3