• 0 342 361 03 84 / 0 342 317 17 71

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI
DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
I.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK101 Türk Dili-I Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ101 İngilizce-I Z ( 2-0 ) 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Z ( 1-0 ) 1 1
GOS XXX Ortak Seçmeli S ( 1-1 ) 0 1
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBYA131 Yönetici Asistanlığı Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA161 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA171 İletişim Z ( 2-0 ) 2 2
SBYA181 Ofis Programları-I Z ( 1-1 ) 2 2
SBYA191 Klavye Eğitimi-I Z ( 2-1 ) 3 3
  TOPLAM   (20+7) = 27 30
         
I.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK102 Türk Dili-II Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ102 İngilizce-II Z ( 2-0 ) 2 2
GME100 Genel ve Mesleki Etik Z ( 2-0 ) 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Z ( 1-2 ) 2 2
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBYA132 Büro Yönetimi Z ( 3-0 ) 3 3
SBYA142 Örgütsel Davranış Z ( 2-0 ) 2 2
SBYA172 Toplantı Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
SBYA182 Ofis Programları-II Z ( 3-1 ) 4 4
SBYA192 Klavye Eğitimi-II Z ( 2-1 ) 3 3
  TOPLAM   (20+9) = 29 30
         
II.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S (T-U)K AKTS
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z ( 2-0 ) 2 2
İNF297 Etkinliklere Katılım Z ( 0-2 ) 1 1
SBYA211 Mesleki Yazışmalar Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA221 Zaman Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
SBYA231 Etkili ve Güzel Konuşma Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA241 Mesleki Yabancı Dil-I Z ( 3-1 ) 4 4
  Zorunlu Dersler   (10+2) = 12 15
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   22 30
         
II.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z ( 2-0 ) 2 2
MUP200 Mesleki Uygulama Projesi S - 1
SBYA212 Dosyalama ve Arşivleme Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA222 Hızlı Okuma Teknikleri Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA232 Sunu Teknikleri Z ( 2-0 ) 2 3
SBYA242 Mesleki Yabancı Dil-II Z ( 3-1 ) 4 4
  Zorunlu Dersler   (10+2) = 12 16
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   22 31
         
         
SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBYA271 Sektör Uygulamaları-I S ( 2-0 ) 2 3
SBYA273 Ön Muhasebe S ( 2-0 ) 2 3
SBYA275 Bilgi Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBYA277 Teknoloji Kullanımı S ( 2-0 ) 2 3
SBYA279 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku S ( 2-0 ) 2 3
SBYA281 Kriz ve Stres Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBYA283 Hızlı Yazma Teknikleri-I S ( 2-0 ) 2 3
SBYA285 İnsan Kaynakları Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBYA287 İstatistik S ( 2-0 ) 2 3
SBYA272 Sektör Uygulamaları-II S ( 2-0 ) 2 3
SBYA274 Müşteri İlişkileri S ( 2-0 ) 2 3
SBYA276 Araştırma Yöntem ve Teknikleri S ( 2-0 ) 2 3
SBYA278 Kalite Yönetim Sistemleri S ( 2-0 ) 2 3
SBYA280 Kamu Özel Kesim Yapısı S ( 2-0 ) 2 3
SBYA282 Halkla İlişkiler S ( 2-0 ) 2 3
SBYA284 Hızlı Yazma Teknikleri-II S ( 2-0 ) 2 3
SBYA286 Ticari Matematik S ( 2-0 ) 2 3
SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim - - 1
         
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
GOS112 Temel Spor Uygulamaları S ( 1-1 ) 0 1
GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor S ( 1-1 ) 0 1
GOS121 Plastik Sanatlar S ( 1-1 ) 0 1
GOS122 Sanat Tarihi S ( 1-1 ) 0 1
GOS123 Müzik S ( 1-1 ) 0 1
GOS124 Türk Halk Oyunları S ( 1-1 ) 0 1
ETİK Mesleki Etik S ( 1-1 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOZ101 Muhasebe-I Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ102 Muhasebe-II Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ108 Ticari Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ111 Davranış Bilimleri Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ114 İstatistik Z ( 2-0 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOS201 Çevre Koruma S ( 1-1 ) 2 3
SBOS202 İlk Yardım S ( 1-1 ) 2 3
SBOS203 Osmanlıca  S ( 1-1 ) 2 3
SBOS204 İnsan ve Toplum S ( 1-1 ) 2 3
SBOS205 İş Sağlığı ve Güvenliği S ( 1-1 ) 2 3
SBOS206 Girişimcilik S ( 4-0 ) 4 6
SBOS207 Girişimcilik-I S ( 2-0 ) 2 3
SBOS208 Girişimcilik-II S ( 2-0 ) 2 3