• 0 342 361 03 84 / 0 342 317 17 71

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
I.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK101 Türk Dili-I Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ101 İngilizce-I Z ( 2-0 ) 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Z ( 1-0 ) 1 1
GOS XXX Ortak Seçmeli S ( 1-1 ) 0 1
SBOZ101 Muhasebe-I Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBMV131 Kamu Maliyesi Z ( 3-0 ) 3 3
SBMV161 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 3
  TOPLAM   (20+7) = 27 30
         
I.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK102 Türk Dili-II Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ102 İngilizce-II Z ( 2-0 ) 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Z ( 1-2 ) 1 1
GME100 Genel ve Mesleki Etik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ102 Muhasebe-II Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ108 Ticari Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBMV162 Türk Vergi Sistemi Z ( 2-0 ) 2 2
  TOPLAM   (20+9) = 29 30
         
II.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S T-P AKTS
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z ( 2-0 ) 2 2
İNF297 Etkinliklere Katılım Z ( 0-2 ) 1 1
SBMV211 Paket Programlar-I Z ( 2-1 ) 3 3
SBMV221 Mali Tablolar Analizi Z ( 1-1 ) 2 2
SBMV231 Maliyet Muhasebesi Z ( 2-1 ) 3 3
SBMV241 Şirketler Muhasebesi Z ( 2-0 ) 2 2
SBMV251 Vergi Hukuku Z ( 2-0 ) 2 3
  Zorunlu Dersler   (12+2) = 14 16
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 31
         
II.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z ( 2-0 ) 2 2
MUP200 Mesleki Uygulama Projesi S - 1
SBMV212 Paket Programlar-II Z ( 2-1 ) 3 3
SBMV222 Finansal Yönetim Z ( 3-0 ) 3 3
SBMV232 Muhasebe Denetimi Z ( 2-0 ) 2 3
SBMV242 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Z ( 2-0 ) 2 2
SBMV252 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z ( 2-0 ) 2 2
  Zorunlu Dersler   (12+2) = 14 16
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 31
         
         
 SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBMV271 İnşaat Muhasebesi S ( 2-0 ) 2 3
SBMV273 Genel İşletme S ( 2-0 ) 2 3
SBMV275 Banka Muhasebesi S ( 2-0 ) 2 3
SBMV277 Mesleki Yabancı Dil-I S ( 2-0 ) 2 3
SBMV279 Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları S ( 2-0 ) 2 3
SBMV281 Elektronik Ticaret S ( 2-0 ) 2 3
SBMV283 İstatistik S ( 2-0 ) 2 3
SBMV285 Ofis Programları-I S ( 2-0 ) 2 3
SBMV287 Bilgi İletişim Teknolojileri S ( 2-0 ) 2 3
SBMV289 Dosyalama ve Arşivleme S ( 2-0 ) 2 3
SBMV291 Finansal Yatırım Araçları S ( 2-0 ) 2 3
SBMV272 Para ve Banka S ( 2-0 ) 2 3
SBMV274 Ticari Belgeler  S ( 2-0 ) 2 3
SBMV276 İletişim S ( 2-0 ) 2 3
SBMV278 Mesleki Yabancı Dil-II S ( 2-0 ) 2 3
SBMV280 Araştırma Yöntem ve Teknikleri S ( 2-0 ) 2 3
SBMV282 Teknoloji Kullanımı S ( 2-0 ) 2 3
SBMV284 Kalite Güvence Standartları S ( 2-0 ) 2 3
SBMV286 Ofis Programları-II S ( 2-0 ) 2 3
SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim S - 1
         
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
GOS112 Temel Spor Uygulamaları S ( 1-1 ) 0 1
GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor S ( 1-1 ) 0 1
GOS121 Plastik Sanatlar S ( 1-1 ) 0 1
GOS122 Sanat Tarihi S ( 1-1 ) 0 1
GOS123 Müzik S ( 1-1 ) 0 1
GOS124 Türk Halk Oyunları S ( 1-1 ) 0 1
ETİK Mesleki Etik S ( 1-1 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOZ101 Muhasebe-I Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ102 Muhasebe-II Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ108 Ticari Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ111 Davranış Bilimleri Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ114 İstatistik Z ( 2-0 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOS201 Çevre Koruma S ( 1-1 ) 2 3
SBOS202 İlk Yardım S ( 1-1 ) 2 3
SBOS203 Osmanlıca  S ( 1-1 ) 2 3
SBOS204 İnsan ve Toplum S ( 1-1 ) 2 3
SBOS205 İş Sağlığı ve Güvenliği S ( 1-1 ) 2 3
SBOS206 Girişimcilik S ( 4-0 ) 4 6
SBOS207 Girişimcilik-I S ( 2-0 ) 2 3
SBOS208 Girişimcilik-II S ( 2-0 ) 2 3