GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
DERS KATALOĞU
I.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK101 Türk Dili-I Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ101 İngilizce-I Z ( 2-0 ) 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Z ( 1-0 ) 1 1
GOS XXX Ortak Seçmeli S ( 1-1 ) 0 1
SBCG111 Çocuk Beslenmesi Z ( 2-0 ) 2 3
SBCG121 Temel Tasarım Z ( 2-2 ) 4 4
SBCG131 Çocuk Gelişimi-I Z ( 3-0 ) 3 3
SBCG141 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Z ( 3-0 ) 3 4
SBCG151 Çocukla İletişim Z ( 2-0 ) 2 2
SBCG161 Çocuk Hakları ve Koruma Z ( 2-0 ) 2 3
SBCG171 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık Z ( 2-0 ) 2 2
SBCG181 Çocuk ve Oyun Z ( 2-0 ) 2 3
  TOPLAM   (20+7) = 27 30
         
I.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK102 Türk Dili-II Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ102 İngilizce-II Z ( 2-0 ) 2 2
GME100 Genel ve Mesleki Etik Z ( 2-0 ) 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Z ( 1-2 ) 2 2
SBCG112 Aile Eğitimi Z ( 3-0 ) 3 3
SBCG122 Çocuk ve Müzik Z ( 2-0 ) 2 2
SBCG132 Çocuk Gelişimi-II Z ( 3-0 ) 3 3
SBCG142 Eğitimde Araç ve Geliştirme Z ( 2-1 ) 3 3
SBCG152 Çocuk Edebiyatı ve Medya Z ( 2-0 ) 2 3
SBCG162 Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim Z ( 2-0 ) 2 3
SBCG172 Davranış Yönetimi Z ( 3-0 ) 3 3
SBCG182 Diksiyon ve Beden Dili  Z ( 1-1 ) 2 2
  TOPLAM   (20+9) = 27 30
         
II.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z ( 2-0 ) 2 2
İNF297 Etkinliklere Katılım Z ( 0-2 ) 1 1
SBCG211 Sanat Etkinliklerini İzleme Z ( 2-0 ) 2 2
SBCG221 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-I Z ( 2-4 ) 4 4
SBCG231 Çocukta Bilim ve Teknoloji Z ( 2-0 ) 2 2
SBCG241 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Z ( 2-0 ) 2 2
SBCG251 Kişisel Gelişim Z ( 2-0 ) 2 2
  Zorunlu Dersler   (12+2) = 14 15
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 30
 
II.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z ( 2-0 ) 2 2
MUP200 Mesleki Uygulama Projesi S - 1
SBCG222 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-II Z ( 2-4 ) 4 4
SBCG232 Çocuk ve Çevre Z ( 2-0 ) 2 2
SBCG242 Çocuk Animatörlüğü Z ( 1-1 ) 2 3
SBCG252 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Z ( 3-0 ) 3 4
  Zorunlu Dersler   (11+2) = 13 16
  Seçmeli Dersler   11 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 32
         
         
SEÇMELİ DERSLER
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBCG271 Özel Eğitim-I S ( 3-0 ) 3 3
SBCG273 Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim S ( 3-0 ) 3 3
SBCG275 Özel Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme S ( 1-1 ) 2 3
SBCG277 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri S ( 2-0 ) 2 3
SBCG279 İletişim S ( 2-0 ) 2 3
SBCG272 Özel Eğitim-II S ( 3-0 ) 3 3
SBCG274 Çocuk ve Drama S ( 2-1 ) 3 3
SBCG276 Seminer S ( 2-0 ) 2 3
SBCG278 Kaynaştırma Eğitimi S ( 2-0 ) 2 3
SBCG280 Araştırma Yöntem ve Teknikleri S ( 2-0 ) 2 3
SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim S - 1
         
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
GOS112 Temel Spor Uygulamaları S ( 1-1 ) 0 1
GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor S ( 1-1 ) 0 1
GOS121 Plastik Sanatlar S ( 1-1 ) 0 1
GOS122 Sanat Tarihi S ( 1-1 ) 0 1
GOS123 Müzik S ( 1-1 ) 0 1
GOS124 Türk Halk Oyunları S ( 1-1 ) 0 1
ETİK Mesleki Etik S ( 1-1 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOZ101 Muhasebe-I Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ102 Muhasebe-II Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ108 Ticari Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ111 Davranış Bilimleri Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ114 İstatistik Z ( 2-0 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOS201 Çevre Koruma S ( 1-1 ) 2 3
SBOS202 İlk Yardım S ( 1-1 ) 2 3
SBOS203 Osmanlıca  S ( 1-1 ) 2 3
SBOS204 İnsan ve Toplum S ( 1-1 ) 2 3
SBOS205 İş Sağlığı ve Güvenliği S ( 1-1 ) 2 3
SBOS206 Girişimcilik S ( 4-0 ) 4 6
SBOS207 Girişimcilik-I S ( 2-0 ) 2 3
SBOS208 Girişimcilik-II S ( 2-0 ) 2 3