GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI
DERS KATALOĞU
I.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS
KODU
DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK101 Türk Dili-I Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ101 İngilizce-I Z ( 2-0 ) 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Z ( 1-0 ) 1 1
GOS XXX Ortak Seçmeli S ( 1-1 ) 0 1
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBPZ151 Pazarlama İlkeleri-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBPZ161 Tüketici Davranışları Z ( 3-0 ) 3 4
SBPZ171 Finansal Okuryazarlık Z ( 2-0 ) 2 3
  TOPLAM   (19+7) = 26 30
         
I.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
TURK102 Türk Dili-II Z ( 2-0 ) 2 2
YDBİ102 İngilizce-II Z ( 2-0 ) 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Z ( 1-2 ) 2 2
GME100 Genel ve Mesleki Etik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ114 İstatistik Z ( 2-0 ) 2 2
SBPZ152 Pazarlama İlkeleri-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBPZ162 Perakende Yönetimi Z ( 3-0 ) 3 3
SBPZ182 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi  Z ( 3-0 ) 3 3
  TOPLAM   (20+9) = 27 31
         
II.SINIF GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Z ( 2-0 ) 2 2
İNF297 Etkinliklere Katılım Z ( 0-2 ) 1 1
SBPZ211 Pazarlama Mevzuatı Z ( 2-0 ) 2 3
SBPZ221 E-Pazarlama Z ( 2-0 ) 2 2
SBPZ231 Pazarlama İletişim Teknikleri Z ( 3-0 ) 3 3
SBPZ241 Reklam Z ( 2-1 ) 3 3
SBPZ251 Satış Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
  Zorunlu Dersler   (12+2) = 14 16
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 31
         
II.SINIF BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z ( 2-0 ) 2 2
MUP200 Mesleki Uygulama Projesi S - 1
SBPZ212 Müşteri İlişkileri Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
SBPZ222 Global Pazarlama Z ( 3-0 ) 3 3
SBPZ232 Marka Yönetimi Z ( 3-0 ) 3 3
SBPZ242 Tedarik Zinciri Yönetimi Z ( 2-0 ) 2 2
SBPZ252 Türkiye Ekonomisi Z ( 2-0 ) 2 3
  Zorunlu Dersler   (12+2) = 14 16
  Seçmeli Dersler   (5 x 2) = 10 (5x3) = 15
  TOPLAM   24 31
         
         
SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBPZ271 Turizm Pazarlaması S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ273 Kalite Yönetim Sistemleri S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ275 Toplantı Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ277 Etkili ve Güzel Konuşma S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ279 Hizmet Pazarlaması S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ281 İnsan Kaynakları Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ283 Çağdaş Yönetim Yaklaşımı S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ285 Medya Planlama S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ287 Örgütsel Davranış S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ289 Pazarlama Araştırması S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ291 İnovasyon Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ293 Bilgi İletişim Teknolojileri S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ272 Satış Saha Planlaması S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ274 Araştırma Yöntem ve Teknikleri S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ276 Kriz ve Stres Yönetimi S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ278 Etkili Sunum Teknikleri  S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ280 Lojistik S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ282 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ284 Kalite Güvence Standartları S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ286 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ288 Sosyal Pazarlama S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ290 Halkla İlişkiler S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ292 İhracat Teknikleri S ( 2-0 ) 2 3
SBPZ294 Mesleki Yabancı Dil S ( 2-0 ) 2 3
SBED200 Endüstriye Dayalı Öğrenim S - 1
         
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
GOS112 Temel Spor Uygulamaları S ( 1-1 ) 0 1
GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor S ( 1-1 ) 0 1
GOS121 Plastik Sanatlar S ( 1-1 ) 0 1
GOS122 Sanat Tarihi S ( 1-1 ) 0 1
GOS123 Müzik S ( 1-1 ) 0 1
GOS124 Türk Halk Oyunları S ( 1-1 ) 0 1
ETİK Mesleki Etik S ( 1-1 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK ZORUNLU DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOZ101 Muhasebe-I Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ102 Muhasebe-II Z ( 3-1 ) 4 5
SBOZ103 Ekonomi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ104 Ekonomi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ105 İşletme Yönetimi-I Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ106 İşletme Yönetimi-II Z ( 3-0 ) 3 4
SBOZ107 Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ108 Ticari Matematik Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ109 Temel Hukuk Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ110 Ticaret Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ111 Davranış Bilimleri Z ( 2-0 ) 2 2
SBOZ112 Borçlar ve İcra İflas Hukuku Z ( 3-0 ) 3 3
SBOZ114 İstatistik Z ( 2-0 ) 2 2
         
SOSYAL BİLİMLER ORTAK SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Z/S ( T-U ) K AKTS
SBOS201 Çevre Koruma S ( 1-1 ) 2 3
SBOS202 İlk Yardım S ( 1-1 ) 2 3
SBOS203 Osmanlıca  S ( 1-1 ) 2 3
SBOS204 İnsan ve Toplum S ( 1-1 ) 2 3
SBOS205 İş Sağlığı ve Güvenliği S ( 1-1 ) 2 3
SBOS206 Girişimcilik S ( 4-0 ) 4 6
SBOS207 Girişimcilik-I S ( 2-0 ) 2 3
SBOS208 Girişimcilik-II S ( 2-0 ) 2 3